Specifični uslovi prodajte i isporuke proizvoda i usluga

Vodena bašta – Specifični uslovi prodaje i isporuke proizvoda i usluga

Verzija Oktobar 2023.

 1. UVOD

1.1.     ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

Dostavljanje obaveza vezanih za pravilno funkcionisanje sistema akvaponije i proračun receptura za hranjenje riba, prehranu i zastitu biljaka vodi se iskljucivo na osnovu predpostavke da korisnik postuje uputstva vodjenja proizvodnje preko korisničkog naloga na sajtu „www.vodenabasta.rs“, poštuje opšte i specifične uslove pružanja usluge održavanja

 1. SPECIFIČNI USLOVI

2.1.     SISTEM AKVAPONIJE:

Za pravilno održavanje potrebno je da korisnik obezbedi sistem akvaponije koji sadrži sve elemente za pravilno funkcionisanje na osnovu potpunog ili delimičnog dizajna ili redizajna Vodene bašte.

2.2.     VODA:

Voda u sistemu akvaponije je kvaliteta II ili III klase kako bi se uspostavila prirodna ravnoteža bakterioloških operacija u sistemu i obezbedilo pravilano okruženje za ribe i biljke koje se nalaze u sistemu. Sterilna voda kvaliteta I klase se unosi u sistem iz izvora pijaće vode samo na početku uzgojne godine, a priroda sistema koju korisnik održava uz pomoć servisera stvara vodu kvaliteta koji je potreban za sam uzgoj i pravilno funkcionisanje.

2.3.     BILJKE:

Rasadni materijal koji je korisnik obezbedio za potrebe rasađivanja u sistemu akvaponije potrebno je da bude kontejnerski, visokog kvaliteta koji nije tretiran hemijskim sredstvima i koji ima formu fiziološke razvijenosti koja zadovoljava standarde kvalitetnog rasada. Pravilno razvijene listove, pravilnu veličinu i boju. Seme od kojeg je rasad pravljen takođe ne sme da bude tretirano hemijskim sredstvima opasnim za vodeni svet. Rasadni materijal je potrebno da se nalazi u čvrsto nabijenom supstratu koji nije zemljani nego je pravljen od supstrata na bazi kokosovog treseta ili kamene vune. Pre unošenja rasadnog materijala u sistem uzgoja potrebno je izvršiti dezinfekciju rasadnog materijala na osnovu uputstava koje pruža serviser na korisničkom nalogu korisnika, na sajtu „www.vodenabasta.rs“.

2.4.     RIBE:

Riba koja se koristi u sistemu akvaponije može da bude bilo koja slatkovodna, priobalna, rečna ili jezerska vrsta, ali preporuka Vodene bašte je tovni Šaran bez krljušti. Mlađ Šarana se unosi u sistem u rano proleće. Pre unosa u sistem uzgoja mlađ Šarana je potrebno pregledati od strane veterinarske službe i obezbediti Potvrdu o zdravstvenom pregledu na viruse, bakterije i opšte stanje ribe. Potrebno je obezbediti dobro klasifikovanu ribu koja nema velike međusobne razlike u veličini i težini i da nije manja od 200g po komadu.

2.5.     HRANA ZA RIBE:

Hrana koja se koristi u uzgoju riba u sistemu akvaponije ne sme da sadrži elemente životinjskog porekla. Hrana treba da bude pravljena od žitarica, da bude peletirana i ekstrudirana i prilagođena uzgoju ribe u kaveznom recirkulacionom načinu uzgoja.

2.6.     PREHRANA I ZAŠTITA BILJAKA:

Korisnik je dužan da izvrši nabavku potrebnih suplemenata i biološke zaštite za biljke, a koja uputstva je dobio od servisera na svom korisničkom nalogu na sajtu „www.vodenabasta.rs“ i i da obavezno dostavlja informacije vezano za opšte stanje biljaka kako bi serviser imao mogućnost na vreme da deluje u slučaju da dođe do problema sa uzgojom biljaka.

2.7.     HRANJENJE RIBE:

Korisnik je dužan da isključivo prati uputstva za hranje riba na svom korisničkom nalogu na sajtu „www.vodenabasta.rs“ i da obavezno dostavlja informacije vezano za opšte stanje riba kako se ne bi desilo da ribe ne jedu hranu koja im se daje, usled čega može doći do gomilanja hrane u bazenu sa ribama. Gomilanje hrane može da izazove nepovoljne uslove i smrt riba.

2.8.     ZAŠTIĆENI PROSTOR – PLASTENIK:

Plastenik u kojem se nalazi sistem akvaponije koji održava serviser mora biti redovno provetravan kako bi obezbedio dovoljnu cirkulaciju svezeg vazduha i čime bi se obezbedili pravilni uslovi u sistemu uzgoja.

 1. OBAVEZE KORISNIKA
 • Da vodi računa o redovnom provetravanju plastenika kako bi obezbedio dovoljnu cirkulaciju svezeg vazduha.
 • Da pumpa za vodu radi u ispravnom vremenskom režimu koji je definisan od strane servisera a o čemu je korisnik obavešten putem korisnickog naloga korisnika na sajtu „www.vodenabasta.rs“.
 • Da vodi računa o pravilnom radu kompresora za vazduh i redovno prati zaprljanost vazdušnog filtera, jačinu duvanja vazduha i ispravnost creva na izvodima, kao i zaprljanost raspršćivača, kako ne bi došlo do pada kiseonika.
 • Korisnik je dužan da prati rad svih uzgojnih jedinica, protoke vode i rad sifona i obaveštava servisera ako je rad poremećen.
 • Potrebno je da redovno vodi računa o korpi nepovratnog ventila na dnu pumpe da li je zaprljana kako bi se vršila nesmetana cirkulacija vode.
 • Korisnik je u obavezi da redovno prati „pH“ vode i stara se da ne dodje do velike oscilacije vise od 1 stepena po uputsvima koje je dobio od servisera na svom korisničkom nalogu na sajtu „www.vodenabasta.rs“.
 • Korisnik je dužan da isključivo prati i primenjuje režim i vreme ishrane i biološke zaštite biljaka i riba koji mu se dostavlja na sajtu, kao i da prati ponašanje riba, boju i kondiciju biljaka, pojavu vaši i žutila na listovima i na vreme prijavi problem, kako bi serviser imao vremena odreagovati na evrntualni problem.
 • Potrebno je da korisnik šalje serviseru slike biljaka 2x nedeljno po 3 slike, tako što će jedna slika obuhvatiti sve biljke iz jednog ugla, druga slika izbliza da se vidi par biljaka i jedna slika da prikaze mladi i stari list biljke. Slike koje prikazuju pojedinačne biljke treba da sadrže biljke u najlošijem stanju.
Scroll to Top